Bungalow op de Bremerberg

Algemene voorwaarden "bungalow nr. 83 en nr. 172"

1. Betaling:

De eerste aanbetaling zijnde 50% van de huursom dient binnen TWEE weken na huurbevestigingsdatum te zijn voldaan. Het restant van de huursom moet zijn voldaan uiterlijk VIER weken vr het betrekken van de bungalow. Bij reservering binnen vier weken vr het betrekken van de bungalow dient de totale huursom uiterlijk TWEE weken vr het betrekken van de bungalow te zijn voldaan. Uw reservering is pas definitief na ontvangst van uw eerste betaling. Bij een niet tijdige of correcte aanbetaling heeft de verhuurder het recht de (voorlopige) reservering te annuleren. Verhuurder is dan gerechtigd de bungalow aan derden te verhuren.

2. Maximaal aantal personen / Overbezetting:

Het is de huurder niet toegestaan de bungalow onder te verhuren of meer personen te doen huisvesten dan is overeengekomen. Het aangegeven maximale personenaantal mag bestaan uit maximaal 4 volwassenen en rekent (klein)kinderen (ongeacht de leeftijd) ook mee. Wordt de bungalow (tijdelijk) door meer personen/volwassenen bewoond, dan heeft de verhuurder het recht zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter, deze overeenkomst onmiddellijk te beindigen, zonder verplichting tot teruggave van de ontvangen huursom of een gedeelte daarvan. Het is niet toegestaan de bungalow geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. Tussentijds wisselen van bewoners is dus niet toegestaan.

3. Huurprijs:

De huurprijs is inclusief het verbruik van gas, water en elektriciteit en inclusief toeristenbelasting. In de huur is niet begrepen het gebruik van lakens, slopen, handdoeken en overig linnengoed, alsmede verzekeringen.

4. Aansprakelijkheid:

De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen als van bezoekers.
De huurder is ten volle aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief schade aan of verlies van (een gedeelte van) de inventaris.
De huurder verplicht zich, de bungalow en zijn inventaris alsmede eventuele gemeenschappelijke inrichtingen met grootsmogelijke zorg te behandelen. Voorts dient men de bungalow zelf schoon te houden en in dezelfde staat achter te laten als waarin men het, bij het betrekken ervan, aantrof.
Elke huurder is verplicht, schade welke gedurende zijn huurperiode door zijn schuld of schuld van medebewoners of gasten is ontstaan voor vertrek te melden en (direct) te vervangen c.q. betalen.
Schade aan servies of glaswerk dient door u gelijkwaardig vervangen te worden, schade aan de inventaris dient u direct te melden en wordt in overleg geregeld.
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben te ontvangen en reeds aanwezige schade dient direct bij aankomst gemeld te worden.

5. Huisdieren:

Het huisvesten van n huisdier mag alleen met goedkeuring van de verhuurder en staat duidelijk in de huurbevestiging aangegeven.
De volgende voorwaarden worden gehanteerd:
 • met vooraf gekregen toestemming en betaald worden op beperkte schaal huisdieren toegelaten;
 • reserveren verplicht en absoluut noodzakelijk;
 • maximaal n huisdier;
 • huisdieren mogen hun behoefte NIET doen in de tuin van de bungalow;
 • op het park dient uw huisdier aan de lijn te worden gehouden;
 • aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd;
 • onderkomen (hondenmand, hok, kooi, etc.) van uw huisdier meebrengen;
 • de huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten;
 • vlooienband voor honden/katten verplicht + huisdier voorzien van de in Nederland verplichte inentingen;
 • in de bungalow rondlopende huisdieren dienen zindelijk te zijn;
 • huisdieren in de slaapkamers zijn NIET toegestaan;
 • geen huisdieren van bezoekers.
 • Pitbullterrirs en andere angstjagende honden worden niet toegelaten!
 

6. Annulering:

Indien de huurder tot annulering van de overeenkomst overgaat, dan zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn:

 • 30 % van de huursom bij annulering tot 42 dagen vr de dag van aankomst;
 • 60 % van de huursom bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vr de dag van aankomst;
 • 90 % van de huursom bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst;
 • 100 % van de huurprijs bij annulering op of na de dag van aankomst;
Uw eventuele annulering dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld bij de verhuurder. Als annuleringsdatum wordt aangemerkt de datum van de poststempel van de brief. 

7. Waarborgsom:

In bepaalde gevallen is een waarborgsom €75,00 van toepassing. Deze waarborgsom wordt na aftrek van vergoeding over eventuele schade, niet betaalde kosten, buitengewone schoonmaakkosten, etc. en tegen inlevering van de sleutels, via de bank terugbetaald. Bij terugbetaling van de waarborgsom worden aanspraken op schadevergoeding niet teniet gedaan.

8. Bezoek tijdens de huurperiode:

Het is de huurder toegestaan om tijdens de huurperiode bezoek te ontvangen, huisdieren van bezoek is niet toegestaan. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder is het verboden, dat bezoek blijft overnachten. Overtreding kan de verhuurder noodzaken deze huurovereenkomst onmiddellijk te beindigen conform het bepaalde in artikel 2 van de algemene voorwaarden.

9. Gebruik slaapkamers:

 • Roken in de slaapkamers is ten strengste verboden.
 • Huisdieren in de slaapkamers zijn niet toegestaan.
 • Uit hyginisch oogpunt is het gebruik van lakens en slopen verplicht, desgewenst kunt u dekbedhoeslaken pakketten huren bij de receptie.
10. Vertrek:

Op de dag van vertrek dient u de bungalow bezemschoon en opgeruimd achter te laten, dekbedden en dekens op te vouwen, het vaatwerk schoon in de kast te zetten, koelkast schoonmaken en uitzetten door de stekker uit stopcontact te nemen, broodtrommel/ voorraadbussen ledigen en schoonmaken, gaskookplaat schoonmaken, vuil verzamelen in de vuilniszak en deze in de container deponeren. Papier/karton- en glasafval in de daarvoor bestemde recyclingcontainers op het grote centrale parkeerterrein deponeren. Wij verzoeken u de bungalow uiterlijk om 10:00 uur te verlaten in verband met de eindschoonmaak. De sleutel en de huurartikelen dient u bij de receptie in te leveren. Buitengewone schoonmaakkosten worden u in rekening gebracht, dit ter beoordeling van het schoonmaakbedrijf.

11. Enkele parkregels:
 • Het is niet toegestaan de rust op het park te verstoren door geluidsoverlast of anderszins. Tussen 11:00 uur 's avonds en 7:00 uur 's ochtends dient een zo groot mogelijke rust te worden betracht.
 • Auto-, motor- en (brom-/snor-)fietsverkeer is alleen toegestaan op de verharde wegen. Men dient zich aan de aangegeven maximum snelheid van 10 km per uur te houden.
 • Het is verboden auto's, aanhangwagens e.d. in de bermen te parkeren. Uitsluitend parkeren op de verharde parkeerterreinen in de vakken.
 • Het plaatsen van aanhangwagens e.d. is alleen toegestaan op de door de beheerder aangegeven plaats. In overleg met de receptie is het mogelijk uw aanhangwagen achter slot en grendel te plaatsen.
 • Het is verboden honden, katten of andere huisdieren los te laten lopen of binnen het park (inclusief de bermen langs de sloten) hun behoefte te laten doen. In voorkomende gevallen dienen uitwerpselen door begeleider of eigenaar te worden verwijderd.
 • Het is niet toegestaan jacht te maken op wild en/of vogels.
 • Het is verboden de daken van de bungalows te betreden.
 • Het is NIET toegestaan om zwerfkatten bij te voeren, of in een bungalow toe te laten.
 • Het is verboden de riolering van het park, bungalow te ontregelen door het afvoeren binnen de bungalow van zaken als frituurvet, papieren luiers, hyginisch verband, kattenbakvulling, aceton, chloor, ether, jodium, nagellak, thinner, verfafbijtmiddel, wasbenzine en dergelijke. Het ontstoppen cq de reparatie is een tijdrovende klus en zal u een hoge rekening opleveren.